Otevíráme
byznysu nové
perspektivy

Poskytujeme poradenské služby a podporu související se správou mezinárodního portfolia investic Zdeňka Bakaly a jeho aktivitami v České republice i v zahraničí.

O nás

Naše pražská kancelář poskytuje expertní poradenství v oblastech private equity managementu, corporate finance, fúzí a akvizic a corporate governance.

Tým private equity aktivně hledá a vyhodnocuje nové investiční příležitosti.

Jsme také odpovědní za rozvoj širokého portfolia filantropických aktivit rodiny Bakala.

Zdenek Bakala

Zdeněk Bakala je mezinárodní finanční investor a filantrop s českým a americkým občanstvím.

Zdeněk zahájil svoji kariéru v investičním bankovnictví ve společnosti Drexel Burnham Lambert, poté pracoval v Bank of America a v Credit Suisse First Boston. Krátce po sametové revoluci spolu s dalšími otevřel pražskou pobočku Credit Suisse First Boston a následně spoluzaložil Patria Finance, první soukromou investiční společnost v ČR. V následujících letech realizoval investice do celé řady odvětví, např. nerostných zdrojů, realit, dopravy, médií, počítačových her nebo sportu. Zdeněk je stále aktivním mezinárodním investorem a zároveň posiluje svou pozici v regionu střední Evropy. Zvláštní místo mezi jeho investicemi zaujímá mediální dům Economia.

Zdeněk je členem správní rady své alma mater, Tuck School of Business na Dartmouth College v USA.

Přečtěte si celý životopis

Zuzana Řezníčková

Generální ředitelkou společnosti BM Management je Zuzana Řezníčková, manažerka s bohatými zkušenostmi z vedoucích pozic ve společnostech jako ČEZ, Eurotel, O2, Mediatel nebo České aerolinie. Zuzana je zároveň členkou představenstva ve firmách v investičním portfoliu Zdeňka Bakaly a působí také v dozorčí radě rodinné nadace Bakala Foundation.

Zuzana studovala analytickou a fyzikální chemii. Pravidelně se umisťuje v žebříčcích nejvlivnějších žen byznysu v ČR.

Stavíme
na silných
partnerstvích

Záleží nám na oboustranně prospěšných obchodních vztazích, přičemž klademe velký důraz na profesionalitu, integritu a důvěru.

Náš
investiční
přístup

V našem přístupu ke kapitálovým investicím hraje klíčovou roli spolupráce, ať už s podnikateli, manažery, poradci nebo jinými odbornými partnery. Jejich relevantním podnětům vždy nasloucháme.

Při správě investic se primárně zaměřujeme na strategii daných firem, v jejímž naplňování se významně opíráme o odpovědnost manažerských týmů.

Investujeme výhradně soukromý kapitál našeho vlastníka, což nám dodává vysokou míru nezávislosti.

Hlavní
přednosti

Stálý kapitál
Na rozdíl od private equity fondů není náš investiční horizont časově omezen dobou trvání fondu.

Flexibilita
Naši investiční strategii nesvazuje statut fondu nebo podobná omezení.

Rychlé rozhodování
Máme štíhlou a efektivní organizační strukturu.

Sdílený úspěch
Jsme připraveni podpořit talentované manažerské týmy v transakcích vedených managementem (MBO/MBI).

Investiční
preference

Jsme připraveni zvážit různé investiční příležitosti. Námi vyhledávané investice však obvykle odpovídají těmto indikativně uvedeným kritériím:

Investice do vlastního kapitálu podniků v oblasti výroby, obchodu a služeb, selektivně také do realit.

Společnosti se silným fundamentem a realistickými rozvojovými plány, nebo podniky dočasně negativně ovlivněné externími faktory (např. vlivem pandemie nebo hospodářského cyklu).

Zavedené společnosti (spíše než podniky v rané fázi životního cyklu).

Primární zaměření na Českou republiku a země střední Evropy.

Většinový podíl nebo sdílená kontrola společně s obdobně smýšlejícími partnery.

Velikost jednotlivé investice přibližně 5-20 mil. EUR.

Hodnota podniku („Enterprise Value“) přibližně 10-40 mil. EUR (tedy s tržbami obvykle v rozmezí asi 8-60 mil. EUR).

Představte nám
své plány

Rádi se seznámíme s novými investičními příležitostmi. Domníváte se, že je vaše firma vhodným kandidátem pro náš kapitálový vstup? Potom neváhejte kontaktovat Antonína Dvořáka, Head of Private Equity.

Kontaktní
informace

BM Management s.r.o.
Pernerova 51, 186 00 Praha 8, Česká republika
IČO 242 27 633

Telefon
+420 225 282 111

Obecné dotazy
info@bmmanagement.cz

Pro
média

Šárka Samková photo

Šárka Samková
Head of Communications

press@bmmanagement.cz
Linked In

Pro
investory

Antonín Dvořák photo

Antonín Dvořák
Head of Private Equity

investments@bmmanagement.cz
Linked In