BM Management s.r.o.
Pernerova 51 _ 186 00  Praha 8 _ Česká republika
IČ: 242 27 633

T: +420 225 282 111
Kontakt: info@bmmanagement.cz
Média: press@bmmanagement.cz

www.bmmanagement.cz
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 190545

© 2014 _ BM Management s.r.o.
Pernerova 51 _ 186 00 Praha 8 _ Česká republika